Štampa
četvrtak, 30 maj 2019 11:20

Obavještavamo Vas da će prvi blok instruktivne nastave za sticanje zvanja ovlašćenog procjenjivača započeti u petak, 7. juna 2019. godine sa početkom u 16.00 časova, u prostorijama Finrar-a, Mirka Kovačevića 13A, Banja Luka. Teme prvog bloka predavanja su:

1. Zakon o privrednim društvima i

2. Uloga procjene kod osnivanja preduzeća, statusnih promjena i promjena osnovnog kapitala, a predavanja će održati mr Branka Skoko.

Kandidati koji ne ispunjavaju uslove za sticanje zvanja ovlašćenog procjenjivača propisane aktima Udruženja ne mogu pohađati nastavu niti mogu pristupiti ispitu dok ne ispune uslove i za to dostave dokaze.

Kandidati koji još uvijek nisu dostavili dokumentaciju za učlanjenje treba da dostave istu do srijede, 05.06.2019. godine, lično ili poštom, na dole navedenu adresu Udruženja. Podsjećamo Vas da treba da dostavite sljedeće:

1. prijava za članstvo, (u prilogu)

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. ovjerena kopija diplome o stečenom akademskom zvanju,

4. ovjerena kopija radne knjižice (prva strana, podaci o završenoj školi i radnom stažu),

5. potvrda o radnom iskustvu u trajanju od najmanje 5 godina u struci,

6. ovjerena izjava ili uvjerenje o neosuđivanju za krivična djela zbog kojih ne biste mogli biti zakonski i moralno podobni za vršenje procjene vrijednosti preduzeća.

Prilikom učlanjenja neophodno je uplatiti članarinu u iznosu od 30 KM na žiro račun Udruženja.

Uplatu prvog dijela naknade za instruktivnu nastavu (max. tri rate, tj. po 500 KM) ili ukupnog iznosa od 1500 KM treba da izvršite do srijede, 05.06.2019. godine, a kopiju uplatnice je neophodno dati na uvid prije početka nastave.

Broj žiro računa na koji možete uplatiti naknadu za instruktivnu nastavu i članarinu je: 562-099-80880154-03 (Primalac: Udruženje ovlašćenih procjenjivača u BiH)

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.