Serbian (Latin)English (United Kingdom)
Blue Joomla Templates
PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 10 januar 2019 14:02

OBAVJEŠTENJE

Poštovani,

Obavještavamo Vas da Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar "Izrada godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnosti vezane za izmjene u poreskim propisima Republike Srpske". U skladu sa članom 4. Pravilnika o profesionalnoj kontinuiranoj edukaciji i licenciranju ovlašćenih procjenjivača, nosioci zvanja "Ovlašćeni procjenjivač" prisustvom ovom seminaru ostvaruju 4 boda (ekvivalentne obrazovne jedinice).

Prisustvom navedenom seminaru, nosiocima profesionalno-stručnih zvanja Saveza računovođa i revizora RS istovremeno se priznaju bodovi za zvanje "Ovlašćeni procjenjivač", s tim da u Savezu ostvaruju 7 (sedam) bodova, a u Udruženju ovlašćenih procjenjivača u BiH 4 (četiri) boda.

 Lica koja ne posjeduju neko od zvanja Saveza, već samo zvanje "Ovlašćeni procjenjivač", prisustvom ovom seminaru ostvaruju 4 boda (ekvivalentne obrazovne jedinice) u Udruženju ovlašćenih procjenjivača u BiH.

Napominjemo da se novi Pravilnik o profesionalnoj kontinuiranoj edukaciji i licenciranju ovlašćenih procjenjivača primjenjuje od 01.01.2014. godine, a u članu 4. istog se navodi:

"Dinamičnost i promjenjivost poslovnog okruženja, te odraz ovih promjena na vrijednost imovine, obaveza i kapitala nameću potrebu realizacije godišnjeg programa edukacije za ovlašćene procjenjivače. Program godišnje edukacije sastoji se od tri  komponente. 

Prva komponenta je vezana za računovodstvo i reviziju kao srodne profesije i sa njima druga povezana znanja koja su neophodna za vršenje procjene vrijednosti. Obnavljanje i aktuelizacija ovih znanja za potrebe ovlašćenih procjenjivača vrši se kroz standardizovani tematski seminar pod nazivom „Godišnji obračun za pravna lica i preduzetnike“ koji se održava u organizaciji Saveza računovođa i revizora Republike Srpske. Prisustvo ovom seminaru nosi 4 ekvivalentne  obrazovne jedinice.

Druga komponenta je specijalističkog karaktera i realizuje se kroz formu dvodnevnog specijalističkog seminara. Sadržaj ovog seminara u najvećem dijelu obuhvata područje  primjene Međunarodnih standarda vrednovanja. Prisustvo ovom seminaru nosi 8 ekvivalentnih obrazovnih jedinica.

Treća komponenta podrazumijeva samoedukaciju koja se manifestuje kroz formu objavljivanja  najmanje jednog članka u toku godine u stručnim ili naučnim časopisima,  zbornicima radova ili objavljivanje knjige iz oblasti procjene vrijednosti. Komponenta samoedukacije obezbjeđuje maksimalno 4 boda na godišnjem nivou."

U prilogu Vam dostavljamo program seminara i instrukcije za plaćanje.

 
PDF Štampa El. pošta
sreda, 11 jul 2018 08:54
REZULTATI ISPITA
 

Provjeru znanja na usmenom dijelu ispita za sticanje zvanja "Ovlašćeni procjenjivač" koji je održan dana, 10.07.2018. godine, zadovoljili su sljedeći kandidati:

  • 1. Nataša Zrilić
  • 2. Aleksandar Matić
  • 3. Igor Sekulić
  • 4. Milorad Zorbić
  • 5. Jasmin Memišević
O mjestu i vremenu preuzimanja sertifikata i licence bićete naknadno obavješteni.
Komisija za sticanje zvanja ovlašćenog procjenjivača
 
free pokerfree poker